Az EFOP-1.8.20-17 felhívás keretében 2018. júniusától a jelenleg is működő Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval való bővült ki!

Miért van szükség a mentális egészségfejlesztés erősítésére?

A magyar lakosság kirívóan rossz egészségi állapotáért és magas halálozásáért az egészségtelen életmód mellett a lelki, magatartási tényezők alapvetően felelősek.

A mentális megbetegedések kockázatának kitettek Magyarországon alacsony arányban kerülnek szűrésre.

A testi betegségektől nem választhatók el a mentális problémák (kardiológiai kórképek, diabétesz stb.).

Az egészségviselkedés, illetve annak hiánya komoly kockázati tényező: dohányzás és egyéb függőségek lelki okai, szűrővizsgálatokon való részvétel

A magyar népesség csupán 15%-a ítéli meg a lehető legkielégítőbbnek saját lelki állapotát.

1989 és 2013 között a klinikai mértékű depressziós tüneteket mutató populáció aránya 7,5%-ról 16,7%-ra nőtt.

Hazánkban a súlyos depresszióban szenvedők kétharmada nem részesül kezelésben.

Befejezett öngyilkosságok hátterében 90%-ban hangulatzavarok állnak (major depresszió főleg).

Öngyilkosságok tekintetében hazánké Európában 2. hely (1763 haláleset 2016-ban).

150 000 ember küzd demenciával

Az egy főre jutó alkoholfogyasztás 10. legtöbb a világon.

Céljaink:

– javuljon a lakosság egészségi állapota,

– növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma,

– csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher

– az ellátórendszer törekedjen a prevenciós fókuszra

– A felnőtté válás előtt a gyermekek (0-18) egészségfejlesztése és egészségtudatos szemléletének    elősegítése.

– fejlődjenek a lakóhely közeli egészségügyi ellátások országos szinten .

– történjen meg a lakosság mentális problémáinak megelőzése és időbeni szűrése.

– Csökkenjen a mentális megbetegedéssel járó megbélyegzettség.

– Hatékonyabbá váljon a mentális problémák megelőzése, azok időbeli kiszűrése, kezelése

Hogyan?

  • a lakosság egészségtudatosságának növelésével
  • a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentésével
  • a megelőzés hangsúlyozásával a preventív szolgáltatásokhoz és ismeretekhez történő hozzáférés javítása által
  • Hatékony prevenciós és egészségfejlesztési stratégiák alkalmazása által (WHO: Prevention and Promotion in Mental Health, 2002).
  • A szolgáltatások fókusza az ellátásról az egészségértékre tevődik át.
  • Együttműködés által: a mentális egészség csak közös cselekvéssel jön létre, melyben részt vesz az egyén, a közösség és a szolgáltatók.
  • a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés által.

Az EFI és a LEK elérhető szolgáltatásai:

kríziscsoport

depressziócsoport

hozzátartozói csoport

szülőklub

pszichopedagógai előadások és egyéni tanácsadás

szűrés és tanácsadás

[/fusion_text][fusion_text]

**************************            ——-          *************************

EFOP-2.2.19-17-2017-00069 Energetikai és infrastrukturális fejlesztések, orvosszakmai funkcióbővítés lakosság közeli megvalósítása a füzesabonyi Egészségügyi Központba.

A fejlesztés fő célkitűzései:
• Alapvető cél a füzesabonyi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának a fejlesztése, az épület szükséges mértékű átépítése és korszerűsítése, valamint a beszerzésre kerülő eszközök és műszerek által az orvos technológiai fejlesztések támogatása.
• A projekt célja továbbá a területi különbségek mérséklése, úgy, hogy a megfelelő szinten a megfelelő ellátás biztosításával, egyidejűleg a kórházi ellátást nem igénylő fejlesztések felől a járóbeteg szakellátás felé irányuló betegellátás preferálása.
• A fejlesztés stratégiai célja a betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése.
• Az informatikai hálózat a társintézményekkel (háziorvosi szolgálatok, vonzáskörzettel határos szakrendelők, az ellátási területhez tartozó kórházak), mellyel egyszerűbb és gyorsabb lesz az információ átadása, s a megfelelő kezelések, vizsgálatok kiválasztása, hiszen minden betegről adott pillanatban minden információ elérhető.
• Valamint elérendő cél az épület energiahatékonyabb működése is.

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.02.01- 2023.09.30.

Támogatási összeg: 265.973.871,- Ft

Megszakítás