efop

Kedvezményezett neve: Egészségügyi Központ
Projekt címe: Energetikai és infrastrukturális fejlesztések, orvosszakmai funkcióbővítés
lakosság közeli megvalósítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban

Támogatási összeg: 265.973.871 Ft
Támogatás intetnzitása: 100%
Projekt tartalmának bemutatása: Alapvető cél a füzesabonyi Egészségügyi Központ járóbeteg
szakellátásának a fejlesztése, az épület szükséges mértékű átépítése és korszerűsítése, valamint a
beszerzésre kerülő eszközök és műszerek által az orvos technológiai fejlesztések támogatása.
Projekt megvalósítási időszaka: 2022.02.01- 2023.12.20.
Projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.19-17-2017-00069

Felújítási munkálatok:

Megszakítás